Tõrva Raadiot haldab MTÜ Tõrva Noorte Liit.

Oma ettepanekud, arvamused ja soovid saada aadressile raadio@torvaraadio.ee. Kõik ettepanekud on oodatud!

Üldmeil raadio@torvaraadio.ee.

KONTAKT
MTÜ Tõrva Noorte Liit
Valga 6, Tõrva linn, Tõrva vald
E-post: raadio@torvaraadio.ee
VASTUTAV TOIMETAJA
Kaidar Kängsepp
Tel. nr 5304 5207
E-post: kaidar.kangsepp@gmail.com
Riikliku järelevalve tegija:
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Tel. nr. +372 667 2000
E-post: info@ttja.ee

Peatoimetaja
Sirli Pippar
sirli.pippar@gmail.com

Tõrva Raadio nõukogu esimees
Kärt Karu
kart.karu2004@gmail.com

MTÜ Tõrva Noorte Liit juhatus

mty@torvaraadio.ee
Sirli Pippar

Kata Maria Metsar

Kärt KaruCurrent track

Title

Artist