Toimetus

TOIMETUSE JUHID

PEATOIMETAJA
RIIN LEPIK
riinulepik@gmail.com; 5304 8788

Ülesanded: Toimetuse liikmete töö juhtimine, suunamine ja abistamine; meeskonna tunnustussüsteem; raadio esindamine; toimetuse ja liikmete töö tagasisidestamine; koosolekute korraldamine ja läbiviimine; raadio temaatika ja sisu loomine ning kontroll; raha väljaandmine raadio kassast, eelarve koostamine ja selle eest vastutamine; veebilehe info eest vastutamine.

ARENDUSJUHT
ROMET PILLER
romet.piller@gmail.com; 5646 8352

Ülesanded: Tõrva Raadio arendamine; Tõrva Raadio arengukava koostamise protsessi juhtimine; vajadusel peatoimetaja asendamine; peatoimetajaga koostöö; koolitus- ja motivatsiooniürituste korraldamine; liikmete värbamine ja mentorlussüsteemi juhtimine, peamentor.

PROGRAMMITOIMETAJAD

PÄEVAVÖÖNDI TOIMETAJA
KATARIINA MEHIDE

Ülesanded: Päevavööndi programmi koostamine; programmi küsitlus koostamine koos teiste programmitoimetajatega; saatejuhtide jagamine (koostöös õhtuvööndi toimetajaga ja toimetajaga); saadete reklaamiaegade jagamine (FB, Insta) koostöös turundusjuhiga; saadete juhendite koostamine; saatejuhtide koolitamine; saatejuhtidele tagasiside andmine; saatejuhtide nõustamine ja soovituste andmine; saatekava postitamine kodulehele.

ÕHTUVÖÖNDI TOIMETAJA
GAIDA KERTU ROOS

Ülesanded: Programmi küsitlus koostamine koos teiste programmitoimetajatega; shtuvööndi programmi koostamine; saatejuhtide jagamine (koostöös päevavööndi toimetajaga ja toimetajaga); saadete reklaamiaegade jagamine (FB, Insta) koostöös turundusjuhiga; saadete juhendite koostamine; saatejuhtide koolitamine; saatejuhtidele tagasiside andmine; saatejuhtide nõustamine ja soovituste andmine.

TOIMETAJA
KARL MOORITS KURVITS

Ülesanded: Liikmete saadavuse küsitluse koostamine; raadioperioodi eel komplekteerida uudistelugejad; uudistelugemise ülesehituse välja töötamine; uudistelugejate graafiku loomise eest vastutamine; uudistelugejate koolitamine raadioperioodile eelneval ajal; saadetele ja uudistelugejate tagasiside andmine; reportaažide eest vastutamine; Tõrva Ärataja, Tõrva Suvitaja/Talvitaja eest vastutamine; külaliste leidmine saadetesse vajadusel; külaliste andmebaasi uuendamine; saatejuhtide- ja uudistelugejate jagamine (koostöös päevavööndi toimetajaga ja õhtuvööndi toimetajaga); juhendite koostamine.

TURUNDUS JA REKLAAM

TURUNDUSJUHT JA VEEBITOIMETAJA
KARL KIRT
karlkirt@gmail.com; 5780 1498

Ülesanded: Reklaambännerite lubade taotlemine ja ülespaneku eest vastutamine; raadio kujundustööde tegemine ning reklaammaterjalide koostamine (plakatid, flaierid); Facebooki strateegia koostamine ning saatejuhtidele juhendite koostamine; Instagrami strateegia koostamine ning saatejuhtidele juhendite koostamine; pressiga suhtlemine, artiklite ja pressiteadete koostamine; koostöös reklaamijuhiga sponsorite leidmine, reklaamimine, auhinnamängude läbiviimine.

REKLAAMIJUHT
SIRLI PIPPAR
sirli.pippar@gmail.com; 5837 7930

Ülesanded: Reklaami müük; reklaamide valmistamine; reklaamigraafiku loomine, avalikuks tegemine; reklaamide lisamine raadioprogrammi; raadio auhinnamängude korraldamine ja nende eest vastutamine; koostöös turundusjuhiga sponsorite leidmine, nende reklaamimine, auhinnamängude läbiviimine.

TEHNILISED JUHID

MUUSIKAJUHT
KATA MARIA METSAR

Ülesanded: Muusikapoliitika kujundamine; liikmetele tagasiside andmine muusika osas; fonoteegi uuendamine; F ketta kaustade korrastamine; fonoteegi korrastamine; raadioprogrammi kaustade korrastamine; saadete muusika hankimine, programmi lisamine.

STUUDIOJUHT
MARGO METSOJA

Ülesanded: Stuudioruumide ettevalmistamine raadioperioodiks; stuudios olevate vahendite olemasolu eest vastutamine (lauad, toolid, olme, meelelahutus); stuudio korrashoid (koristamine, asjade organiseerimine); toitlustuse korraldamine; prügiveo korraldamine; ettesalvestusgraafik koostamine; stuudiotelefoni olemasolu; Tõrva Raadio vara väljaandmine ja selle üle arvestuse pidamine; raadio WC ja trepikoja korrashoid; hooajalised dekoratsioonide ülespanek ja mahapanek; efektiivseks tööks vajaliku temperatuuri eest vastutamine.

TEHNIKAJUHT
KRISTO OJA

Ülesanded: Raadioload (meediateenused, sagedus, autorite ühing, fonogrammitootjad); stuudioruumide ettevalmistamine (stuudiolauad, kaablid, riiulid); tehnika uuendamine; produtsendid (otsimine, koolitamine); raadioprogrammid arvutitesse; internet stuudiosse; vastuvõtusüsteemi täiustamine, ülessättimine; stuudio ülessättimine (stuudioarvutid, ülekanded, internet, puldid);
raadioliikmete koolitamine; F ketta korrashoid- ja tööshoid ja teiste ketaste korrashoid (s.h Google Drive); programmi salvestamine, järelkuulamisse lisamine


Current track

Title

Artist