Toimetus

JUUBELIAASTA TOIMETUS

PEATOIMETAJA
SIRLI PIPPAR

Ülesanded: Toimetuse liikmete töö juhtimine, suunamine ja abistamine; raadio esindamine; toimetuse ja liikmete töö tagasisidestamine; koosolekute korraldamine ja läbiviimine; raadio temaatika ja sisu loomine ning kontroll (tulepäevad, jõulud jne); eelarve koostamine ja selle eest vastutamine; meeskonnaliikmete tunnustamine ja motiveerimine koostöös arendusjuhiga; toimetuse liikmetega arenguvestluse tegemine kahe raadioperioodi vahel; vana ja uue toimetuse koostöö (ülesannete üleandmine); infokirjade tegemine/saatmine; koostöös reklaamijuhiga sponsorite ja toetajate leidmine; koduleht (sisendi andmine brändijuhile kodulehe ajakohaseks hoidmisel); toitlustuse korraldamine; täiendavad jooksvad lisaülesanded toimetuse liikmete abistamiseks.

KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND

ARENDUSJUHT
KAIDAR KÄNGSEPP


Ülesanded:
Tõrva Raadio arendamine; Tõrva Raadio arengukava järgimine ja täiendamine; vajadusel peatoimetaja asendamine; koolitus- ja motivatsiooniürituste, ka raadioliikmete abc koolituse korraldamine; liikmete värbamine ja mentorlussüsteemi juhtimine, peamentor; meeskonna tunnustussüsteem; saatejuhtidele tagasiside andmise süsteemi juhtimine; raadio vara välja jagamine, arvestuse pidamine ja ruumide rent; stuudioruumide valmisoleku eest vastutamine (kaunistamine, koristamine, vajalikud vahendid) ja reeglite koostamine;
täiendavad jooksvad lisaülesanded toimetuse liikmete abistamiseks.

BRÄNDIJUHT
ROOSI RAHNU

Ülesanded: Tõrva Raadio kujundustööde tegemine ning reklaammaterjalide koostamine (plakatid, flaierid, saatekava); raadiomeenete uuendamine (nt särgid, pusad, tassid jne); Facebooki ja Instagrami strateegia koostamine, saatejuhtidele juhendite koostamine, sisuloome; saatejuhtidele juhendite koostamine, sisuloome; raadio reklaamimine veebilehtedel; brändi arendamine koostöös arendusjuhiga; pressiga suhtlemine, artiklite ja pressiteadete koostamine; koduleht (haldamine, info uuendamine, uudiste lisamine ja koostamine, saadete lisamine koduka plugina kavasse); vastutab pildipanga olemasolu ja ajakohasuse eest (kodulehe pildid, mixcloudi pildid); avalike ürituste korraldamine raadio promomiseks; turunduseelarve koostamine; täiendavad jooksvad lisaülesanded toimetuse liikmete abistamiseks.

REKLAAMIJUHT
AVELI HELETULI

Ülesanded: Reklaambännerite lubade taotlemine ja ülespaneku ning korrashoiu eest vastutamine; reklaamide valmistamine; reklaamigraafikute koostamine (koostöös programmiosakonnaga); raadioliikmete saadete reklaamide valmistamisel toeks ja nõuks olemine;
reklaamifailide lisamine raadioprogrammi; raadio auhinnamängude korraldamine ja nende eest vastutamine; reklaami playlistide loomine Radio DJ-sse; sotsiaalsete reklaamide leidmine; koostöös peatoimetajaga sponsorite ja toetajate leidmine; täiendavad jooksvad lisaülesanded toimetuse liikmete abistamiseks.

PROGRAMMIOSAKOND

PROGRAMMITOIMETAJA
ALICE RÜÜTEL


Ülesanded:
Liikmete saadavuse küsitluse koostamine raadioperioodi ajal; saatejuhtide jagamine (koostöös õhtu- ja päevavööndi toimetajaga); vajadusel saadete juhendite koostamine; saadete kirjelduste tegemine koostöös saatejuhtidega; programmiküsitluste koostamine, analüüsimine; programmi koostamise protsessi juhtimine; saatejuhtide nõustamine, suhtlemine ja soovituste andmine;
saadete signatuuride kontrollimine (nii päevavöönd kui õhtuvöönd) ja RadioDjsse lisamine signatuuride kausta; tagasisideküsitluse koostamine ja nende analüüsimine, ettepanekute tegemine parendusteks; statistika koostamine, külaliste andmebaasi uuendamine, ajaloo uuendamine sh Vikipeedias; täiendavad jooksvad lisaülesanded toimetuse liikmete abistamiseks.

PÄEVAVÖÖNDITOIMETAJA
KARL KIRT


Ülesanded: Raadioperioodi eel uudistelugejate komplekteerimine; oäevavööndi programmi koostamine (koostöös programmitoimetajaga);
uudistelugemise ülesehituse välja töötamine (peab kooskõlas olema ringhäälinguseadusega); uudistelugejate graafiku loomise eest vastutamine; uudistelugejate koolitamine raadioperioodile eelneval ajal (koostöös programmijuhi ja õhtuvöönditoimetajaga); saadetele (ärataja, suvitaja/talvitaja) ja uudistelugejate tagasiside andmine; reportaažide eest vastutamine; Tõrva Ärataja, Tõrva Suvitaja/Talvitaja eest vastutamine (kava, signatuurid, saatejuhtide jagamine ja külalised Tõrva Äratajasse); saatejuhtide- ja uudistelugejate jagamine (koostöös päevavööndi toimetajaga ja õhtuvööndi toimetajaga); juhendite koostamine oma vööndi saadetele (ärataja, talvitaja/suvitaja); Radio DJ-s uudiste eventi tegemine (tavapäevad, eripäevad jne); täiendavad jooksvad lisaülesanded toimetuse liikmete abistamiseks.

ÕHTUVÖÖNDITOIMETAJA
Kärt Karu


Ülesanded: Õhtuvööndi programmi koostamine (koostöös programmitoimetajaga); saadete tutvustuse koordineerimine päevavööndis
Saatejuhtide jagamine (koostöös päevavööndi toimetajaga ja toimetajaga); saadete kirjelduste tegemine koostöös saatejuhtidega; vabamussi eest vastutamine (saatejuhtide leidmine, koordineerib saadete salvestamist- vastutaja leidmine, kes aitab vabamussi saatejuhti); saatejuhtidele tagasiside andmine; saatejuhtide nõustamine ja soovituste andmine; vajadusel juhendite koostamine oma vööndi saadetele;
raadios kõlava muusikapoliitika kujundamine, liikmetele tagasiside andmine; fonoteegi uuendamine ja korrastamine; raadioprogrammi kaustade korrastamine RadioDJ-s; saadete muusika tõmbamine, programmi lisamine; muusikapalade intro märgistamine; Auto DJ järjekorra määramine (signa ja muss jne) ning muusikakaustade loomine; täiendavad jooksvad lisaülesanded toimetuse liikmete abistamiseks.

TEHNIKAOSAKOND

TEHNIKAJUHT
RIIN KIRT

Ülesanded: Raadio erinevate lubade taotlemine (Meediateenused, sagedus, autorite ühing, fonogrammitootjad); stuudio ruumide ettevalmistamine (stuudiolauad, kaablid, riiulid, stuudioarvutid, ülekanded, internet, puldid); välistuudio üles paneku eest vastutamine;
tehnika uuendamine ja korrashoid; produtsentide otsimine, koolitamine, jagamine päevade vahel ja nõustamine; raadio perioodi alguseks on programmid üles sättida, uuendada ja tööle panna; internetiühenduste eest vastutamine; vastuvõtusüsteemi täiustamine, ülessättimine;
raadioliikmete koolitamine tehnika alal; S ketta korrashoid- ja tööshoid ja teiste ketaste korrashoid (s.h Google Drive), ka korrastamine;
programmi salvestamine, järelkuulamisse lisamine; telefoni-intervjuude tegemise eest vastutamine (tehnilised ühendused ja valmisolek);
ettesalvestusgraafiku koostamine; RadioDJ tühjendamine ja uuesti laadimine; hädaolukorras lahenduste kiire leidmine juhul kui raadio maha jookseb; raadioliikmete teadlikkuse kasvatamine hädaolukorra lahendustest; vabamuusika saatejuhtide aitamise ja salvestuste monteerimise koordineerimine; täiendavad jooksvad lisaülesanded toimetuse liikmete abistamiseks.


Current track

Title

Artist