Toimetus

TOIMETUSE JUHID

PEATOIMETAJA
ROOSI RAHNU
roosi.rahnu@gmail.com

Ülesanded: Toimetuse liikmete töö juhtimine, suunamine ja abistamine; meeskonna tunnustussüsteem; raadio esindamine; toimetuse ja liikmete töö tagasisidestamine; koosolekute korraldamine ja läbiviimine; raadio temaatika ja sisu loomine ning kontroll; raha väljaandmine raadio kassast, eelarve koostamine ja selle eest vastutamine; veebilehe info eest vastutamine.

ARENDUSJUHT
Sirli Pippar

Ülesanded: Tõrva Raadio arendamine; Tõrva Raadio arengukava koostamise protsessi juhtimine; Vajadusel peatoimetaja asendamine; Peatoimetajaga koostöö; Koolitus- ja motivatsiooniürituste korraldamine; Liikmete värbamine ja mentorlussüsteemi juhtimine, peamentor; Meeskonna tunnustussüsteem

PROGRAMMIJUHT
Mirtel Niinemets

Ülesanded: Programmi koostamise protsessi juhtimine; Vajadusel peatoimetaja asendamine; Päevavööndi programmi koostamine; Programmi küsitluste koostamine, analüüsimine; Saatejuhtide jagamine (koostöös õhtuvööndi toimetajaga ja toimetajaga); Saadete reklaamiaegade jagamine (FB, Insta) koostöös turundusjuhiga; Saadete sünopsiste tegemine, saatejuhtide koolitamine; Saatejuhtidele tagasiside andmise süsteemi juhtimine; Saatejuhtide nõustamine, suhtlemine ja soovituste andmine; Vajadusel saadete juhendite koostamine (nt muusikaseif jne)
Päevavööndi saadete signatuuride kontrollimine ja RadioDjsse lisamine signatuuride kausta; Tagasiside küsistluse koostamine ja nende analüüsimine, ettepanekute tegemine parendusteks; Liikmete saadavuse küsitluse koostamine raadioperioodi ajal; Statistika koostamine, külaliste andmebaasi uuendamine, ajaloo uuendamine

PROGRAMMITOIMETAJAD

PÄEVAVÖÖNDI TOIMETAJA
Aveli Heletuli

Ülesanded: Raadioperioodi eel komplekteerida uudistelugejad; Uudistelugemise ülesehituse välja töötamine; Uudistelugejate graafiku loomise eest vastutamine; Uudistelugejate koolitamine raadioperioodile eelneval ajal; Saadetele (ärataja, suvitaja/talvitaja) ja uudistelugejate tagasiside andmine; Reportaažide eest vastutamine; Tõrva Ärataja, Tõrva Suvitaja/Talvitaja eest vastutamine
Külaliste leidmine saadetesse; Saatejuhtide- ja uudistelugejate jagamine (koostöös päevavööndi toimetajaga ja õhtuvööndi toimetajaga); Juhendite koostamine oma vööndi saadetele (ärataja, talvitaja/suvitaja); Radio DJ-s uudiste eventi tegemine (tavapäevad, eripäevad jne)

ÕHTUVÖÖNDI TOIMETAJA
Kärt Karu

Ülesanded: Õhtuvööndi programmi koostamine; Saatejuhtide jagamine (koostöös päevavööndi toimetajaga ja toimetajaga); Saadete reklaamiaegade jagamine (FB, Insta) koostöös turundusjuhiga; Saadete sünopsiste tegemine, saatejuhtide koolitamine; Vabamussi eest vastutamine (saatejuhtide leidmine ja nende aitamine); Saatejuhtidele tagasiside andmine; Saatejuhtide nõustamine ja soovituste andmine; Õhtuvööndi saadete signatuuride kontrollimine ja RadioDjsse lisamine signatuuride kausta

MUUSIKAJUHT
Hanna-Liisa Starke

Ülesanded: Muusikapoliitika kujundamine; liikmetele tagasiside andmine muusika osas; fonoteegi uuendamine; F ketta kaustade korrastamine; fonoteegi korrastamine; raadioprogrammi kaustade korrastamine; saadete muusika hankimine, programmi lisamine.

TURUNDUS JA REKLAAM

TURUNDUSJUHT
Marilin Hindre

Ülesanded: Reklaambännerite lubade taotlemine ja ülespaneku eest vastutamine; raadio kujundustööde tegemine ning reklaammaterjalide koostamine (plakatid, flaierid); Facebooki strateegia koostamine ning saatejuhtidele juhendite koostamine; Instagrami strateegia koostamine ning saatejuhtidele juhendite koostamine; pressiga suhtlemine, artiklite ja pressiteadete koostamine; koostöös reklaamijuhiga sponsorite leidmine, reklaamimine, auhinnamängude läbiviimine.

REKLAAMIJUHT
Kaidar Kängsepp

Ülesanded: Reklaami müük; reklaamide valmistamine; reklaamigraafiku loomine, avalikuks tegemine; reklaamide lisamine raadioprogrammi; raadio auhinnamängude korraldamine ja nende eest vastutamine; koostöös turundusjuhiga sponsorite leidmine, nende reklaamimine, auhinnamängude läbiviimine.

TEHNILISED JUHID

TEHNIKAJUHT

Ruben Rahnu


Ülesanded: Raadioload (meediateenused, sagedus, autorite ühing, fonogrammitootjad); stuudioruumide ettevalmistamine (stuudiolauad, kaablid, riiulid); tehnika uuendamine; produtsendid (otsimine, koolitamine); raadioprogrammid arvutitesse; internet stuudiosse; vastuvõtusüsteemi täiustamine, ülessättimine; stuudio ülessättimine (stuudioarvutid, ülekanded, internet, puldid);
raadioliikmete koolitamine; F ketta korrashoid- ja tööshoid ja teiste ketaste korrashoid (s.h Google Drive); programmi salvestamine, järelkuulamisse lisamine


Current track

Title

Artist