1. mail 2015 moodustati Tõrva Raadio nõukogu. MTÜ Tõrva Noorte Liit haldab Tõrva Raadiot. Nõukogu ülesandeks on juhtida raadio tegevust.

Tõrva Raadio nõukogu töökorda sätestab ühingu põhikiri:

6. Tõrva Raadio nõukogu
6.1 Üldkoosoleku otsusel moodustatakse Tõrva Raadio (edaspidi: raadio) nõukogu, mille liikmete
volitused kestavad üldkoosoleku otsusega seni kuni üldkoosolek neid tagasi kutsub või kuni liikme
tagasi astumiseni nõukogust.
6.1.1 Nõukogu liikme tagasi astumiseks tuleb liikmel esitada nõukogu esimehele avaldus. Esimehe
tagasi astumise soovi korral tuleb esitada avaldus Ühingu juhatusele.
6.2 Raadio nõukogu pädevus:
6.2.1 määrata raadio peatoimetaja;
6.2.2 kinnitada raadio eelarve kooskõlastatult Ühingu juhatusega;
6.2.3 peatoimetaja ettepanekul kinnitada raadio toimetuse struktuur ja liikmed;
6.2.4 peatoimetaja ettepanekul kinnitada raadio programm ja selle kestvus.
6.3 Nõukogu esimees määratakse üldkoosoleku otsusega.
6.3.1 Nõukogu esimees juhib nõukogu tööd.
6.4 Nõukogul on õigus kehtestada oma toimimiseks kodukord, kooskõlastades selle eelnevalt
juhatusega.

Nõukogu liikmed:

 1. Mattias Aus
 2. Katariina Mehide
 3. Sandra Saar
 4. Margo Metsoja
 5. Teve Rajamets
 6. Romet Piller
 7. Sirli Pippar
 8. Kata Maria Metsar
 9. Riin Kirt – esimees
 10. Ly Johanson
 11. Roosi Rahnu

Nõukogu esimehed:
2021 – … Riin Kirt
2020 – 2021 Kaspar Metsar
2015 – 2020 Karl Kirt


Current track

Title

Artist