1. mail 2015 moodustati Tõrva Raadio nõukogu. MTÜ Tõrva Noorte Liit haldab Tõrva Raadiot. Nõukogu ülesandeks on juhtida raadio tegevust.

Tõrva Raadio nõukogu töökorda sätestab ühingu põhikiri:

6. Tõrva Raadio nõukogu
6.1 Üldkoosoleku otsusel moodustatakse Tõrva Raadio (edaspidi: raadio) nõukogu, mille liikmete volitused kestavad üldkoosoleku otsusega seni kuni üldkoosolek neid tagasi kutsub või kuni liikme tagasi astumiseni nõukogust.
6.2 Raadio nõukogu pädevus:
6.2.1 määrata raadio peatoimetaja
6.2.2 kinnitada raadio eelarve
6.2.3 peatoimetaja ettepanekul kinnitada raadio juhtkonna struktuur ja liikmed
6.2.4 peatoimetaja ettepanekul kinnitada raadio programm ja selle kestvus
6.3 Nõukogu esimees valitakse nõukogu liikmete seast, kelle ülesandeks on juhtida nõukogu tööd.
6.4 Nõukogul on õigus kehtestada oma toimimiseks kodukord, mida peab toetama MTÜ juhatus.

Nõukogu liikmed:

 1. Mattias Aus
 2. Katariina Mehide
 3. Karl Kirt
 4. Sandra Saar
 5. Edgar Metsar
 6. Margo Metsoja
 7. Teve Rajamets
 8. Romet Piller
 9. Sirli Pippar
 10. Kaspar Metsar – esimees
 11. Kata Maria Metsar

Current track

Title

Artist